Facebook

Sözlük

accuracy

noun

Türkçe'si doğruluk
Tür noun
Örnek Cümle
As the technology has improved, the cost of GPS devices has plummeted while the accuracy has increased.
Teknoloji ilerledikçe doğruluk artarken GPS araçlarının maliyeti ansızın düştü.