Facebook

Sözlük

accusation

noun

Türkçe'sisuçlama
Türnoun