Facebook

Sözlük

accustom

verb

Türkçe'si alıştırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The purpose of this training is to accustom the soldiers of the United Nations Peacekeeping Forces to working in a dangerous but largely civilian environment.
Bu eğitimin amacı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerini, tehlikeli fakat çoğunlukla sivil bir çevrede çalışmaya alıştırmaktır