Facebook

Sözlük

achievement

noun

Türkçe'sibaşarı
Türnoun
Örnek Cümle
To be precise, primary education is the initiative achievement to support children at a critical time in their physical, emotional and intellectual growth.
Kesin konuşmak gerekirse, ilköğretim eğitimi çocukları fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerindeki kritik dönemlerde desteklemek için ilk başarıdır.

Alternatif öneriler:

achieveachiever