Facebook

Sözlük

acidic

adjective

Türkçe'si asitli
Tür adjective
Örnek Cümle
Carbon dioxide in the ocean is creating a increasingly acidic environment for corals, and this acidity could ultimately cause our reefs to waste away.
Okyanustaki karbondioksit mercanlar için giderek asitli bir çevre yaratıyor ve bu asitlik sonunda resiflerin aşınmasına sebep olabilir.

Alternatif öneriler:

acidacid based