Facebook

Sözlük

acquire

verb

Türkçe'si kazanmak,edinmek
Tür verb
Örnek Cümle
Adam Smith claimed that at least 60 years of experience were needed for a country to acquire the necessary skills to turn out high quality products.
Adam Smith, bir ülkenin yüksek kaliteli ürünler üretmede gerekli becerileri kazanması için en az 50 yıllık deneyime ihtiyacı olduğunu iddia etmiştir.