Facebook

Sözlük

across

preposition

Türkçe'sikarşıdan karşıya
Türpreposition
Örnek Cümle
Obesity is becoming one of the most dreadful diseases in different countries across the world.
Obezite dünya çapında farklı ülkelerde en korkunç hastalıklarından biri haline geliyor.