Facebook

Sözlük

act as

phrasal verb

Türkçe'si olarak görev almak, ... işlevi görmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Sugar is an essential source of energy, but once in circulation it can act as molecular glue.
Şeker, temel bir enerji kaynağıdır, ancak, dolaşıma girince, moleküler tutkal görevini görebilir.

Alternatif öneriler:

actact outact upin the act