Facebook

Sözlük

act

verb

Türkçe'sihareket etmek; rol almak
Türverb
Örnek Cümle
Sugar is an essential source of energy, but once in circulation it can act as molecular glue.
Şeker, temel bir enerji kaynağıdır, ancak, dolaşıma girince, moleküler tutkal görevini görebilir.

noun

Türkçe'sihareket,eylem
Türnoun
Örnek Cümle
Sri Lanka, which was originally called Ceylon, became an independent state by the Ceylon Independence Act of 1947, which came into force on 4 February 1948.
Başlangıçta Seylan adını taşıyan Sri Lanka, 4 Şubat 1948’de yürürlüğe giren 1947 Seylan Bağımsızlık Yasası ile bağımsız bir devlet olmuştur.