Facebook

Sözlük

acting

adjective

Türkçe'si vekil, temsil eden
Tür adjective
Örnek Cümle
The success of the film lies not just in the force andrange of the acting but in the director's creation of asensitive epic.
Filmin başarısı, sadece oyunculuğun gücünde ve çeşitliliğinde değil, aynı zamanda yönetmenin duygulu bir destan yaratmasında da yatmaktadır.

noun

Türkçe'si oyunculuk,rol yapma
Tür noun
Örnek Cümle
The success of the film lies not just in the force andrange of the acting but in the director's creation of asensitive epic.
Filmin başarısı, sadece oyunculuğun gücünde ve çeşitliliğinde değil, aynı zamanda yönetmenin duygulu bir destan yaratmasında da yatmaktadır.

Alternatif öneriler:

long-actingshort acting