Facebook

Sözlük

action

noun

Türkçe'sieylem,hareket
Türnoun
Örnek Cümle
The Human Rights Council may request that the Security Council take action when human rights violations occur.
İnsan Hakları Konseyi, insan hakları ihlalleri ortaya çıktığında Güvenlik Konseyinin harekete geçmesini talep edebilir.