Facebook

Sözlük

active

adjective

Türkçe'si faal, hareketli
Tür adjective
Örnek Cümle
Although there are no active volcanoes in Turkey, a large part of the country is geologically unstable, and severe earthquakes occur from time to time.
Türkiye’de aktif volkan bulunmadığı halde, ülkenin büyük bir bölümü jeolojik olarak istikrarsızdır ve zaman zaman şiddetli depremler olmaktadır.