Facebook

Sözlük

active

adjective

Türkçe'sifaal, hareketli
Türadjective
Örnek Cümle
As children gain more independence, their genes can operate in a more active manner to produce environments that suit them.
Çocuklar daha fazla bağımsızlık kazandıkça, onların genleri kendilerine uyan çevreler yaratmak için daha aktif bir tarzda işleyebilir.