Facebook

Sözlük

activity

noun

Türkçe'sietkinlik
Türnoun
Örnek Cümle
Regular physical activity has the ability to reduce the risk of several major chronic diseases, as well as promote quality of life and a sense of well being.
Düzenli fiziksel hareket hem birçok önemli kronik hastalık riskini azaltmada hem de yaşam kalitesini ve mutluluğu arttırmada beceriye sahiptir.