Facebook

Sözlük

activity

noun

Türkçe'si etkinlik
Tür noun
Örnek Cümle
The decrease in levels of activity in the general public over the years seems for one to be caused by the increasingly advanced technological world.
Yıllardır halk arasındaki faaliyet düzeyindeki düşüş herhangi bir kişi için gittikçe gelişen teknolojik dünyadan kaynaklanmış gibi görünmektedir.