Facebook

Sözlük

adapt to

phrasal verb

Türkçe'si uyum sağlamak, ayak uydurmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
She had to make changes in her work life to adapt to a new working environment.
Yeni bir iş ortamına uyum sağlamak için iş hayatında değişiklikler yapmak zorundaydı.