Facebook

Sözlük

adapt to

phrasal verb

Türkçe'siuyum sağlamak, ayak uydurmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
She had to make changes in her work life to adapt to a new working environment.
Yeni bir iş ortamına uyum sağlamak için iş hayatında değişiklikler yapmak zorundaydı.