Facebook

Sözlük

adapt to

phrasal verb

Türkçe'si uyum sağlamak, ayak uydurmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
As the century progresses, plants, animals, birds, insects, reptiles and even microbes will have to adapt to new climatic conditions.
Yüzyıl ilerledikçe bitkiler, hayvanlar, kuşlar, böcekler, sürüngenler ve hatta mikroplar yeni iklim koşullarına uyum sağlamak zorunda kalacak.