Facebook

Sözlük

adapt to

phrasal verb

Türkçe'siuyum sağlamak, ayak uydurmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
It is best to adapt to a new life and experience the benefits the country has to offer.
Yeni bir yaşama uyum sağlamak ve ülkenin sunması gereken faydaları deneyimlemek en iyisidir.