Facebook

Sözlük

adapt

verb

Türkçe'siuyum sağlamak
Türverb
Örnek Cümle
Some people are able to adapt more easily to sudden changes in working conditions.
Bazı insanlar çalışma koşullarındaki ani değişimleredaha kolay uyum sağlayabilirler.