Facebook

Sözlük

adaptation

noun

Türkçe'siuyarlama, ayak uydurma
Türnoun