Facebook

Sözlük

addicted

adjective

Türkçe'si bağımlı
Tür adjective
Örnek Cümle
Research shows that students who are addicted to drugs tend to become violent and aggressive.
Araştırma uyuşturucu kullanan öğrencilerin şiddetlenmeye ve sinirlenmeye meyilli olduğunu göstermektedir.

Alternatif öneriler:

addadd to