Facebook

Sözlük

addiction

noun

Türkçe'si bağımlılık
Tür noun
Örnek Cümle
Coping with a situation when you have a loved one in an addiction treatment center can be really difficult.
Bağımlılık tedavi merkezinde sevdiğiniz bir yakınınız olduğunda durumla başa çıkmak gerçekten zor olabilir.

Alternatif öneriler:

addadd to