Facebook

Sözlük

addiction

noun

Türkçe'si bağımlılık
Tür noun
Örnek Cümle
It is a well known fact that addiction is a psychological issue that affects the control over personal activities and social behaviour.
Bağımlılığın, kişisel faaliyetler ve sosyal davranışlar üzerindeki kontrolünü etkileyen psikolojik bir sorun olduğu bilinen bir gerçektir.

Alternatif öneriler:

addadd to