Facebook

Sözlük

addiction

noun

Türkçe'si bağımlılık
Tür noun
Örnek Cümle
It is difficult to get rid of an addiction to alcohol, but it is possible to accomplish this with the help and support of others.
Alkol bağımlılığından kurtulmak zordur ancak diğerlerinin yardımı ve desteğiyle bunu başarmak mümkündür.

Alternatif öneriler:

addadd to