Facebook

Sözlük

additional

adjective

Türkçe'si ilave ,ek
Tür adjective
Örnek Cümle
Changes in jobs, in machines, in processes, and in policies require additional training for workers.
İş, makine, işlem ve politikadaki değişmeler işçiler için ek eğitim gerektirir.