Facebook

Sözlük

additional

adjective

Türkçe'si ilave ,ek
Tür adjective
Örnek Cümle
It would be easy to arrange additional courses for students from Sudan.
Sudanlı öğrenciler için ek kurslar düzenlemek kolay olurdu.