Facebook

Sözlük

additionally

connector

Türkçe'siayrıca
Türconnector