Facebook

Sözlük

address

verb

Türkçe'sihitap etmek; (bir sorunla) ilgilenmek, değinmek
Türverb
Örnek Cümle
In his opening address at the annual conference, the chairman stressed the need to cut down on expenditure.
Başkan yıllık toplantıyı açış konuşmasında harcamalarda kesinti yapılması gereğini vurguladı.

noun

Türkçe'siadres; konuşma
Türnoun
Örnek Cümle
In recent years, the government has sought to address long-standing Maori grievances.
Son yıllarda, hükumet uzun süredir var olan Maori sorunlarına değinmek istemektedir.