Facebook

Sözlük

address

verb

Türkçe'sihitap etmek; (bir sorunla) ilgilenmek, değinmek
Türverb
Örnek Cümle
The address of every hotel in Ankara is in this book.
Ankara'daki her otelin adresi bu kitabın içindedir.

noun

Türkçe'siadres; konuşma
Türnoun
Örnek Cümle
Teachers and school communities must address the greatest hindrance to students becoming successful learners.
Öğretmenler ve okul toplumu, öğrencilerin başarılı olmalarına en büyük engelle ilgilenmeliler.