Facebook

Sözlük

address

verb

Türkçe'si hitap etmek; (bir sorunla) ilgilenmek, değinmek
Tür verb
Örnek Cümle
In his opening address at the annual conference, the chairman stressed the need to cut down on expenditure.
Başkan yıllık toplantıyı açış konuşmasında harcamalarda kesinti yapılması gereğini vurguladı.

noun

Türkçe'si adres; konuşma
Tür noun
Örnek Cümle
The address of every hotel in Ankara is in this book.
Ankara'daki her otelin adresi bu kitabın içindedir.

Alternatif öneriler:

addadd to