Facebook

Sözlük

address

verb

Türkçe'si hitap etmek; (bir sorunla) ilgilenmek, değinmek
Tür verb
Örnek Cümle
In recent years, the government has sought to address long-standing Maori grievances.
Son yıllarda, hükumet uzun süredir var olan Maori sorunlarına değinmek istemektedir.

noun

Türkçe'si adres; konuşma
Tür noun
Örnek Cümle
Ahmet wouldn't know my address unless someone gave it to him.
Birisi ona vermemiş olsa Ahmet benim adresimi bilemezdi.

Alternatif öneriler:

addadd to