Facebook

Sözlük

adequately

adverb

Türkçe'si yeteri derecede
Tür adverb
Örnek Cümle
This novel fails because the main theme which is in fact extremely interesting has not been adequately developed.
Bu roman, aslında son derece ilginç olan ana tema yeterince geliştirilmemiş olduğu için başarısızdır.