Facebook

Sözlük

adjacent

adjective

Türkçe'siyan yana,bitişik
Türadjective
Örnek Cümle
The oceans have an effect on the climate of adjacent land.
Okyanusların bitişiğindeki kara parçasının iklimi üzerinde (bir) etkisi vardır.