Facebook

Sözlük

adjacent

adjective

Türkçe'si yan yana,bitişik
Tür adjective
Örnek Cümle
The danger from strontium -90 is particularly great because it is concentrated adjacent to the bone marrow.
Silah denemesi başladığında lösemide dünya ölçeğinde küçük bir artış oldu, kimi bilim adamları bunu radyasyonla, strantium-90'daki bu artışla, bağlantılı görmektedirler.