Facebook

Sözlük

adjacent

adjective

Türkçe'si yan yana,bitişik
Tür adjective
Örnek Cümle
The oceans have an effect on the climate of adjacent land.
Okyanusların bitişiğindeki kara parçasının iklimi üzerinde (bir) etkisi vardır.