Facebook

Sözlük

adjournment

noun

Türkçe'sierteleme
Türnoun
Örnek Cümle
In order to evaluate the newly uncovered evidence, the defence demanded the adjournment of the court.
Savunma, yeni açığa çıkan kanıtları değerlendirmek için duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Alternatif öneriler:

adjoinadjoiningadjourn