Facebook

Sözlük

adoption

noun

Türkçe'sikabullenme,benimseme
Türnoun

Alternatif öneriler:

adoptadoptedadopteeadoptive