Facebook

Sözlük

advance

verb

Türkçe'si ilerlemek,gelişmek
Tür verb
Örnek Cümle
Despite the rapid advance of science since the 17th century, it made no impact on the problems of prediction until the advent of the digital computer.
17. yy'dan beri bilimin hızlı gelişmesine rağmen dijital bilgisayarın ortaya çıkışına kadar tahmin sorunlarına etkisi olmadı.

noun

Türkçe'si ilerleme
Tür noun
Örnek Cümle
the first major advance in the field of communications.
iletişim alanındaki ilk büyük gelişme.