Facebook

Sözlük

advanced

adjective

Türkçe'si ileri,gelişmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
Today, in what many people call the advanced industrialized countries, only 2 or 3% of the population earn their living from agriculture.
Günümüzde, pek çok insanın ileri düzeyde sanayileşmiş ülkeler olarak adlandırdığı ülkelerde, nüfusun sadece % 2’si veya 3’ü geçimlerini tarımdan sağlamaktadır.

Alternatif öneriler:

advancein advance