Facebook

Sözlük

advancement

noun

Türkçe'si ilerleme
Tür noun
Örnek Cümle
The industrial advancement and technical innovations, as well as globalization gave rise to the adjustment of economic structure in the developed countries.
Küreselleşmenin yanısıra endüstriyel gelişmeler ve teknik yenilikler, gelişmiş ülkelerde ekonomik yapının uyumuna yol açmıştır.

Alternatif öneriler:

advancein advance