Facebook

Sözlük

advantageous

adjective

Türkçe'siavantaj sağlayan
Türadjective

Alternatif öneriler:

advantageouslydisadvantageous