Facebook

Sözlük

adverse

adjective

Türkçe'si ters,olumsuz
Tür adjective
Örnek Cümle
Medical research has established that certain natural food products like garlic are in tune with our bodies and can be taken regularly without causing adverse reactions.
Tıbbi araştırmalar, sarımsak gibi bazı doğal gıda maddelerinin bünyemiz ile uyum içinde olduğunu ve olumsuz tepkilere yol açmadan düzenli olarak alınabileceğini ortaya koymuştur.