Facebook

Sözlük

adverse

adjective

Türkçe'si ters,olumsuz
Tür adjective
Örnek Cümle
In Europe in the mid-1970s the increasing cost of oil imports had an adverse effect on the balance of payments and on industrial relations.
1970’lerin ortalarında Avrupa’da petrol ithalatının giderek artan maliyeti, ödemeler dengesi ve sanayi ilişkileri üzerinde olumsuz etki yapmıştır.