Facebook

Sözlük

advertising

noun

Türkçe'si reklamcılık
Tür noun
Örnek Cümle
Publicity is essential as advertising in the communication objectives and process of an organization.
Tanıtım, iletişim hedeflerinde ve organizasyon sürecindeki reklam kadar gereklidir.