Facebook

Sözlük

aesthetic

adjective

Türkçe'si estetik
Tür adjective
Örnek Cümle
The form which a building takes depends upon the function for which it is to be used, the architect’s aesthetic sense and the structural method adopted.
Bir binanın aldığı biçim, hangi işlev için kullanılacağına, mimarın estetik anlayışına ve benimsenen yapı yöntemine bağlıdır.