Facebook

Sözlük

affect

verb

Türkçe'sietkilemek
Türverb
Örnek Cümle
Economic recessions generally affect the rich to a lesser extent than they do the poor.
Genellikle ekonomik durgunluklar zenginleri, yoksulları olduğundan daha az bir düzeyde etkiler.