Facebook

Sözlük

affect

verb

Türkçe'sietkilemek
Türverb
Örnek Cümle
Not only the kinds of grapes used but also the distinctive qualities of soil affect the quality of wine.
Sadece kullanılan üzümün çeşidi değil, toprağın ayırt edici özellikleri de şarabın kalitesini etkiler.