Facebook

Sözlük

affected

adjective

Türkçe'si etkilenmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
A developing embryo can be affected by a disease of the mother.
Gelişmekte olan embriyo, annenin hastalığından etkilenebilir.