Facebook

Sözlük

affecting

adjective

Türkçe'sietkileyici,dokunaklı
Türadjective
Örnek Cümle
Poverty is a growing problem worldwide, affecting thousands upon thousands of people.
Yoksulluk binlerce insanı etkileyen dünya çapında gittikçe artan bir sorundur.