Facebook

Sözlük

affecting

adjective

Türkçe'si etkileyici,dokunaklı
Tür adjective
Örnek Cümle
One another problem affecting the project is the shortage of skilled labour in the area.
Projeyi etkileyen diğer bir sorun, bölgedeki nitelikli işgücü yetersizliğidir.