Facebook

Sözlük

affecting

adjective

Türkçe'si etkileyici,dokunaklı
Tür adjective
Örnek Cümle
Overfishing is one of the main environmental problems affecting the Baltic Sea.
Aşırı avlanma, Balık Denizi’ni etkileyen ana çevresel sorunlardan birisidir.