Facebook

Sözlük

after

preposition

Türkçe'si -den sonra
Tür preposition
Örnek Cümle
When General Franco died late in 1975 after a prolonged illness, his dictatorship, which had lasted for years, finally came to an end.
General Franco, uzun süren bir hastalıktan sonra 1975 sonlarında ölünce, yıllarca sürmüş olan diktatörlüğü nihayet sona erdi.

connector

Türkçe'si -den sonra
Tür connector