Facebook

Sözlük

after

preposition

Türkçe'si -den sonra
Tür preposition
Örnek Cümle
Today, scientists know that human beings learn atan astonishing rate during the first few months after birth.
Günümüzde bilim adamları, insanların doğumdan sonraki ilk birkaç ay boyunca şaşırtıcı bir hızda öğrendiklerini biliyorlar.

connector

Türkçe'si -den sonra
Tür connector
Örnek Cümle
It has been announced that the merger between the two banks is set to go ahead after approval from their boards.
İki banka arasındaki birleşmenin, kendi kurullarının onayından sonra gerçekleşeceği açıklandı.