Facebook

Sözlük

afternoon

noun

Türkçe'siöğleden sonra
Türnoun
Örnek Cümle
Tomorrow afternoon at this time, we will be flying over the Black Sea.
Yarın öğleden sonra bu vakit Karadeniz üzerinde uçuyor olacağız.