Facebook

Sözlük

afternoon

noun

Türkçe'siöğleden sonra
Türnoun
Örnek Cümle
I had to study all the afternoon to finish my homework.
Ödevimi bitirmek için tüm öğleden sonra çalışmak zorunda kaldım.