Facebook

Sözlük

age

verb

Türkçe'si yaşlanmak, yıllanmak
Tür verb
Örnek Cümle
A breast screening mammogram once every two years is primarily recommended for women in this age group.
Her iki yılda bir göğüs tarama mamografisi esas olarak bu yaş grubundaki kadınlara tavsiye edilir.

noun

Türkçe'si yaş; çağ, devir
Tür noun
Örnek Cümle
At what age could you read?
Kaç yaşında okuyabildiniz?