Facebook

Sözlük

agree

verb

Türkçe'siaynı fikirde olmak,katılmak
Türverb
Örnek Cümle
I do not agree with the ideas in this article in the newspaper.
Gazetenin bu makalesindeki düşüncelere katılmıyorum.