Facebook

Sözlük

agree

verb

Türkçe'si aynı fikirde olmak, katılmak
Tür verb
Örnek Cümle
Few English teachers agree with you on this matter.
Bu konuda çok az İngilizce öğretmeni sizinle aynı görüştedir.