Facebook

Sözlük

agricultural

adjective

Türkçe'si tarımsal
Tür adjective
Örnek Cümle
Africa‘s agricultural productivity has been severely affected by disease.
Afrika’nın tarımsal verimliliği hastalık tarafından ciddi bir şekilde etkilenmiş durumda.