Facebook

Sözlük

aid

verb

Türkçe'si yardım etmek
Tür verb
Örnek Cümle
The 'Mercury Project' initiated in 1958 aid completed in 1963, was the US's first 'human-in space' programme.
1958'de başlatılan ve 1963'te tamamlanan 'Mercury Projesi', ABD’nin ilk 'uzayda insan' programıydı.

noun

Türkçe'si yardım
Tür noun
Örnek Cümle
The main task of all statistical methods is to aid in the interpretation of fact.
Bütün sayısal yöntemlerin temel görevi olguların yorumlanmasında yardımcı olmaktır, Sayısal çözümleme verileri hem iç hem dış kaynaklardan elde edilebilir.

Alternatif öneriler:

first aidwith the aid of