Facebook

Sözlük

aided

adjective

Türkçe'si yardım edilmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
With globalization, aided with the expanding reach of the Internet, the way we live has certainly changed.
İnternet ulaşımının küreselleşmeye eklenmesiyle yaşam tarzımız kesinlikle değişmiştir.

Alternatif öneriler:

aidfirst aidwith the aid of