Facebook

Sözlük

aim

verb

Türkçe'si amaçlamak,hedeflemek
Tür verb
Örnek Cümle
The leadership is defined as the capacity of an individual to carry out or lead other individuals or organizations with an aim of achieving certain goals.
Liderlik, bir bireyin diğer bireyleri ya da organizasyonları belli amaçları başarmak amacıyla yürütme ve yönetme becerisi olarak tanımlanmaktadır.

noun

Türkçe'si amaç,hedef
Tür noun
Örnek Cümle
The aim of this activity is firstly to have fun, and secondly to keep fit.
Bu aktivitenin amacı ilk olarak eğlenmek ve ikinci olarak formda kalmaktır.