Facebook

Sözlük

alert

adjective

Türkçe'siuyanık,dikkatli
Türadjective
Örnek Cümle
Fire safety are precautions taken to prevent and reduce the occurrence of a fire, to alert others in the same building.
Yangın güvenliği, bir yangının olmasını engellemek ve azaltmak ve aynı binadaki diğer insanları alarma geçirmek için alınan önlemlerdir.

verb

Türkçe'sitehlikeye karşı uyarmak
Türverb
Örnek Cümle
Fire safety are precautions taken to prevent and reduce the occurrence of a fire, to alert others in the same building.
Yangın güvenliği, bir yangının olmasını engellemek ve azaltmak ve aynı binadaki diğer insanları alarma geçirmek için alınan önlemlerdir.

noun

Türkçe'siuyarı, ikaz
Türnoun
Örnek Cümle
Fire safety are precautions taken to prevent and reduce the occurrence of a fire, to alert others in the same building.
Yangın güvenliği, bir yangının olmasını engellemek ve azaltmak ve aynı binadaki diğer insanları alarma geçirmek için alınan önlemlerdir.

Alternatif öneriler:

alertlyalertness