Facebook

Sözlük

align

verb

Türkçe'si dizmek, aynı hizaya getirmek
Tür verb
Örnek Cümle
It is of vital importance for a good leader to plan, analyse and align the plans to the fresh opportunities and new circumstances for the benefit of the organization.
İyi bir lider için şirketin yararları adına yeni olanaklar ve zenginliklere yönelik plan yapmak, analiz yapmak ve planları sıraya koymak hayati bir önemdir.