Facebook

Sözlük

alike

adjective

Türkçe'siaynı,benzer
Türadjective
Örnek Cümle
The two twins are so much alike that I can’t tell the one from the other.
İkiz çift o kadar birbirine benziyor ki, birini ötekinden ayırt edemiyorum.

adverb

Türkçe'sibenzer şekilde
Türadverb
Örnek Cümle
The two twins are so much alike that I can’t tell the one from the other.
İkiz çift o kadar birbirine benziyor ki, birini ötekinden ayırt edemiyorum.