Facebook

Sözlük

alive

adjective

Türkçe'si canlı
Tür adjective
Örnek Cümle
Ancient Greek and Egyptian art do not belong to the past; they are even more alive today than they were yesterday.
Eski Yunan ve Mısır sanatı geçmişe ait değildir; bugün, dün olduğundan daha çok canlıdır.