Facebook

Sözlük

all over

adverb

Türkçe'siher yerde
Türadverb
Örnek Cümle
Globalization has certainly affected the lives of people from all over the world in many ways.
Küreselleşme, kuşkusuz tüm dünyadaki insanların yaşamını bir çok bakımdan etkilemiştir.