Facebook

Sözlük

all

adjective

Türkçe'siher, bütün
Türadjective
Örnek Cümle
To watch television all night is boring.
Tüm gece televizyon izlemek sıkıcıdır.

pronoun

Türkçe'siherkes, hepsi
Türpronoun
Örnek Cümle
Although there were few employees at the office due to the flu epidemic, by working overtime, we were able to meet all the new orders.
Grip salgını yüzünden büroda çok az eleman olmasına rağmen, fazla mesai yaparak yeni siparişlerin hepsini karşılayabildik.

adverb

Türkçe'sitümüyle
Türadverb
Örnek Cümle
There is mud all over your jacket.
Ceketinizin her tarafında çamur var.

determiner

Türkçe'sihepsi
Türdeterminer
Örnek Cümle
William Butler Yeats engaged successfully in different kinds of activities and integrated all of them into his art, unlike Thomas Hardy, who lived a quiet life dedicated to writing.
William Butler Yeats, yazmaya adanmış sakin bir yaşam sürdüren Thomas Hardy’nin tersine, değişik türlerdeki etkinliklerle başarılı bir şekilde meşgul olmuş ve bunların hepsini sanatıyla bütünleştirmiştir.

noun

Türkçe'sibütün,tüm,hepsi
Türnoun
Örnek Cümle
I like all kinds of fruit, but I’m especially fond of cherries.
Her çeşit meyveyi severim ama kiraza özellikle düşkünümdür.