Facebook

Sözlük

all

quantifier

Türkçe'si bütün, tüm, hepsi, tamamı
Tür quantifier
Örnek Cümle
The decision as regards the education brought about serious disturbance in all the country's main cities.
Eğitimle ilgili karar ülkenin tüm ana şehirlerinde ciddi karışıklığa sebep oldu.