Facebook

Sözlük

all

quantifier

Türkçe'si bütün, tüm, hepsi, tamamı
Tür quantifier
Örnek Cümle
The patients in this hospital are all from the Middle East countries.
Bu hastanedeki hastaların tümü Ortadoğu ülkelerindendir.