Facebook

Sözlük

allergic

adjective

Türkçe'sialerjik
Türadjective
Örnek Cümle
The lungs are particularly prone to allergic reactions because they are exposed to large quantities of airborne antigens, including dusts, pollens, and chemicals.
Akciğerler alerjik reaksiyonlara özellikle yatkındır, çünkü toz, polen ve kimyasallar dahil hava ile taşınan büyük miktardaki antijenlere açıktırlar